กลุ่มรายการสินค้า

รายการสินค้า : ALL (9)

# รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย สั่งซื้อ
1 Kh2 ข้าวฮางหอมทอง 200 กิโลกรัม 150.00
2 Kh1 ข้าวหอมมะลิ 500 กิโลกรัม 90.00
3 Kh3 ข้าวฮางหอมจันทร์ 200 กิโลกรัม 150.00
4 Kh4 ข้าวฮางหอมแดง 200 กิโลกรัม 150.00
5 Kh5 ข้าวฮางไรว์เบอรี่ 200 กิโลกรัม 170.00
6 Kh6 ข้าวฮางลืมผัว 200 กิโลกรัม 170.00
7 Kh7 ข้าวฮางสมุนไพร5สี 200 กิโลกรัม 170.00
8 Rb1 ข้าวพองอัดแท่ง 150 กล่อง 75.00
9 Sr1 ข้าวพองธัญพืช 200 กระป๋อง 20.00
* สกุลเงิน บาท