ติดต่อกิจการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิ-ข้าวฮางภูเขาไฟ บ้านหนองบัวราย

36 ม.7 ตำบลจรเข้มาก อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140

0956210540

Pwedchasart1982@gmail.com

  • @thailandmall.net