รายละเอียดกิจการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิ-ข้าวฮางภูเขาไฟ บ้านหนองบัวราย

Phukoawfairice

จำหน่ายข้าวฮาง ขาวหอมมะลิ ขนมอบกรอบบายกรีม(snack bar) ซีเรียลข้าพอง

สินค้า/บริการ

New

ข้าวพองธัญพืช

ข้าวฮาง ทำเป็นข้าวพองผสมธัญพืช

New

ข้าวพองอัดแท่ง

ข้าวพองธัญพืชอัดแท่ง

New

ข้าวฮางสมุนไพร5สี

ข้าวฮางสมุนไพร5 สี

New

ข้าวฮางลืมผัว

ข้าวเหนียวฮางลืมผัว

New

ข้าวฮางไรส์เบอรี่

ข้าวฮางไรว์เบอรี่

New

ข้าวฮางหอมแดง

ข้าวฮางหอมแดง

New

ข้าวฮางหอมจันทร์

ข้าวฮางหอมจันทร์

New

ข้าวฮางหอมทอง

ข้าวฮางหอมทอง

New

ข้าวพองธัญพืช

ข้าวฮาง ทำเป็นข้าวพองผสมธัญพืช

New

ข้าวพองอัดแท่ง

ข้าวพองธัญพืชอัดแท่ง

New

ข้าวฮางสมุนไพร5สี

ข้าวฮางสมุนไพร5 สี

New

ข้าวฮางลืมผัว

ข้าวเหนียวฮางลืมผัว

New

ข้าวฮางไรส์เบอรี่

ข้าวฮางไรว์เบอรี่

New

ข้าวฮางหอมแดง

ข้าวฮางหอมแดง

New

ข้าวฮางหอมจันทร์

ข้าวฮางหอมจันทร์

New

ข้าวฮางหอมทอง

ข้าวฮางหอมทอง

New

ข้าวพองธัญพืช

ข้าวฮาง ทำเป็นข้าวพองผสมธัญพืช

New

ข้าวพองอัดแท่ง

ข้าวพองธัญพืชอัดแท่ง

New

ข้าวฮางสมุนไพร5สี

ข้าวฮางสมุนไพร5 สี

New

ข้าวฮางลืมผัว

ข้าวเหนียวฮางลืมผัว

New

ข้าวฮางไรส์เบอรี่

ข้าวฮางไรว์เบอรี่

New

ข้าวฮางหอมแดง

ข้าวฮางหอมแดง

New

ข้าวฮางหอมจันทร์

ข้าวฮางหอมจันทร์

New

ข้าวฮางหอมทอง

ข้าวฮางหอมทอง

ข่าวสารและสาระความรู้

ข่าวสาร

เราอยากให้คนไทยทานข้าว ให้เป็นยา

ติดต่อเรา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิ-ข้าวฮางภูเขาไฟ บ้านหนองบัวราย

36 ม.7 ตำบลจรเข้มาก อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140

Pwedchasart1982@gmail.com